Storitve

praznenje in čiščenje

  • greznic
  • bioloških čistilnih naprav
  • lovilcev maščob
  • ponikalnic
  • peskolovov
  • črpališč
  • ...

Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Vsebino izčrpamo in odpeljemo na Centralno čistilno napravo Kranj. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki vsebujejo strupene in okolju nevarne snovi. Ko vsebino spraznimo, rezervoar še operemo s pritiskom vode.

tel.: 040 893 644
tel.: 031 397 979
fax: 04 20 21 561
e-mail: anze@gogala.si